Meist

Varjupaiga eesmärgiks on ajutise peavarju teenuse osutamine ja varjupaigas viibivatele inimestele turvalisuse ja pesemisvõimaluse tagamine ning võimalusel toidu- ja riideabi andmine.

Meie põhitegevus on osutada eluasemeta inimestele ajutist ööpäevast abi, tuge ja kaitset.

Varjupaik

Varjupaik moodustati 11. veebruaril 1999. aastal ning algselt oli majas ainult ööbimisvõimalus. 2011. aastal anti Varjupaigale üle päevakeskus, mille ruumid kuulusid enne MTÜ-le Iseseisev Elu. Päevakeskuses hoidsid korda korrapidajad ning võeti tööle ka sotsiaaltöötaja, kelle poole peavarjuta inimesed said abi saamiseks pöörduda.

Varjupaik annab abi eelkõige Tartu linnas elavatele täisealistele isikutele, kellel puudub ööbimiskoht ja võimalus seda endale tagada. Väljaspool oma elukohta viibivatele isikutele osutatakse abi kooskõlastatult isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega. Alates 2015. aasta märtsist on muu sissekirjutusega isikutel võimalik ööbida tasuta ainult viis ööd. Edaspidine ööbimine maksab 8 eurot öö.
Varjupaigas on 52 voodikohta, neist 10 on naistekohad. Ruumidesse sisenemisel peab isik esitama isikut tõendava dokumendi ja pere- või üldarsti poolt väljastatud tõendi isiku nakkusohtlikuse kohta (ehk kopsuröntgeni väljavõtte/ kopsutõendi).

Voodikohtadega ruumides ei ole lubatud siseneda ja voodikohta kasutada joobeseisundis isikutel. Tõendite puudumise või joobeseisundi korral suunatakse isik ööbima põrandaküttega soojustatud ruumidesse, kus on olemas eraldi duširuum ja WC. Ruumid mahutavad umbes 35 inimest.

Sisekorraeeskiri
Andmekaitsetingimused

Päevakeskus

Päevasel ajal (kl 8-18:00) on peavarjuta jäänud inimestel võimalik viibida päevakeskuses, kus neil on võimalik kasutada duširuumi, kööki ja puhkeruumi. Samuti on tööpäevadel võimalik pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kes nõustab sotsiaalsetel teemadel ja abistab ametlikes asjaajamistes.

Pakutavad teenused

Sotsiaalmajutusteenus tekkis 1. september 2008. aastal. Algselt oli teenus 8 voodikohaga, maja 1. korrusel, kus töötas ka sotsiaaltöötaja.
Alates 2010. aastast laienes sotsiaalmajutusteenus maja 2. korrusele, mis suurendas teenust 24 voodikoha võrra. Teenuse suurenemise tõttu võeti 2011. aastal tööle teine sotsiaaltöötaja.

Sotsiaalmajutusteenuse eesmärk on võimaldada teenuse saajale elukoht ning parandada tema toimetulekuvõimet ja -oskust, et isik suudaks edaspidi iseseisvalt oma igapäevaelu korraldada ja eluruumi kasutamisega toime tulla.

Lubja tn 7 maja loodi algselt sotsiaalmajana, millele on teenuseid aja jooksul juurde lisandunud. Alates 2010. aastast on sotsiaaleluasemeteenust osutatud maja 3. ja 4. korrusel, kus asub 36 eluruumi.

Samas majas asub ka kahe tugiisiku tööruum, kes osutavad tugiisikuteenust Tartu linna abivajavatele isikutele ja peredele.

Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi oma kohustuste ja õiguste kasutamisel.